ရန္ကုန္ျမိဳ ႔က အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ ရဲအရာရွိ နွစ္ေယာက္ မတ္တပ္ရပ္အေနထားျဖင့္ ျငင္းခံု ေနၾကသည္။ နွစ္ေယာက္လံုးက လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းကာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္အသံေတြနွင့္ ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆို ေနၾကသည္။ အျခား ရဲအရာရွိမ်ားက ၀င္မပါခ်င္ၾကဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာ ၾကည့္ေနၾကသည္။ စကၠန္႔ အနည္းငယ္ အၾကာမွာေတာ့ တစ္ခန္းလံုး ရယ္သံမ်ား လႊမ္းကုန္သည္။ သို႔ေသာ္ ခုေတာ့ အားလံုးက ရန္ျဖစ္ေနတဲ့ အရာရွိ နွစ္ေယာက္ကို ၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒုရဲမႈးတစ္ေယာက္ ေရွ႕ထြက္လာျပီး နွစ္ေယာက္ၾကားထဲ ၀င္ရပ္ကာ မင္းတို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ေအာ္ေနၾကတာလဲ ဟု ပံုွမွန္ေလသံျဖင့္ ေမးျမန္ း လိုက္သည္။

အရာရွိ နွစ္ေယာက္လံုး တျပိဳင္တည္း ျပန္ေျဖရင္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေအာ္ေနျပန္သည္။
ဒုရဲမႈးက ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာျဖင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေျပာခိုင္းလိုက္သည္။ နွစ္ဖက္စလံုး၏ စကားမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း နားေထာင္လိုက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိလာေစသည္။

“သိပ္ေကာင္းတယ္။ ဒါသိပ္ျပီးျပည့္စံုတယ္။သံုးေယာက္လံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” ဟု Trevor Mckeown က ေရွ႕ထြက္လာကာ အဆိုပါရဲအရာရွိ တစ္ေယာက္စီကို လက္ဆြဲ နႈတ္ဆက္ရင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ ဒုရဲမႈးက ဒီအရာရိွ နွစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေအာ္ေန ၾကတာလဲကို ဘယ္လို ပံုစံေမးျမန္းတယ္ဆိုတာ သတိထားၾကည့္ပါ။ သူဒီတုိင္းေလး ရပ္ၾကလို႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအစား သူတို႔ကို တေလးတစား ဆက္ဆံျပီး အေျခအေနကို ေျဖရွင္း ေပးသြားတယ္”

ရဲအရာရွိ အေယာက္ ၂၀ ခန္႔က ေခါင္းျငိမ့္ရင္း မွတ္စုတိုအခ်ိဳ ႔ ေရးမွတ္လိုက္သည္။ ယင္းမွာ သင္တန္း ၏ တတိယေျမာက္ေန႔ျဖစ္ျပီး ေျမာက္အုိင္ယာလန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အျငိမ္းစား အရာရွိTrevorမွာ ၄င္းတုိ႔၏ သင္တန္း နည္းျပျဖစ္သည္။ ျငင္းခံုေနသည့္ ရဲအရာရွိ နွစ္ဦးနွင့္ အကူညီျဖစ္ေစသည့္ ဒုရဲမႈးမွာ နည္းျပ၏ “ျငင္းခံုမႈ ေတြကို ေလးစားစြာျဖင့္ မည္သို႔ ေျဖရွင္းနုိ္္ င္လဲ” သရုပ္ေဖာ္မႈတြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးသည့္ သင္တန္း သား မ်ားျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျပီး သင္တန္းတြင္ ရဲအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဆက္ဆံရင္း ရဲလုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔လုပ္ကိုင္ရမည္ကို သင္ၾကားေနၾကသည္။ ယင္းမွာ အျခားသူမ်ားနွင့္ ေျပာဆို ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုးပင္ျဖစ္ျပီး ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအေနနွင့္ ၄င္းတို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းနွင့္ ခင္မင္ရင္းနွီးမႈ တည္ေဆာက္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခင္မင္ရင္းနွီးမႈမွာ ျပည္သူဗဟိုျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက အခ်က္ပင္ျဖစ္ျပီး MYPOL ၏ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အေရးၾကီး က႑တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္း သင္တန္းကို ကၽြနု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း NI-C
O ၏ အေကာင္ထည္ ေဖာ္မႈျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ၄င္းတို႔၏ အကူး အေျပာင္းကာလတြင္ ပံံ့ပိုးကူညီေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး သင္တန္းတြင္ Trevor နွင့္အတူ Bill Priestley၊ Roberta Morris၊ Paul Mayne တို႔ သံုးပါတ္ၾကာ သည့္ သင္တန္းျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္ကို မၾကာေသးခင္က လာခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေျမာက္အုိင္ယာ လန္အျငိမ္းစားရဲအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ မည္မွ် ခက္ခဲေၾကာင္းကို ၄င္းတို႔ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ပါသည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ စိတ္၀င္စားစရာ အေတြ႔ၾကံဳေကာင္း မ်ား ရွိျပီး အတိတ္ကာလက ၄င္းတို႔ ကိုယ္တုိင္ အိုင္ယာလန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း နွင့္ အတူ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရဲမ်ားအသတ္ခံရနုိ္င္သည့္ အေျခေနမ်ားပင္ ၾကံဳ ေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရဲ အရာရွိ မ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိခဲ့ျပီး ေျမာက္အိုင္ယာလန္နုိင္ငံ၏ အတိတ္ဆိုးကို ေက်ာ္လႊားနုိင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္းတုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံကို ယူေဆာင္လာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ စိတ္ခံစားမႈဆင္ျခင္နုိင္စြမ္းရည္သင္တန္းကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားျပီး ယင္းတြင္ ရဲအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုနွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံ ေရး ရရွိေစရန္ မိမိတို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ထိန္းေက်ာင္းနိင္ရန္လည္း ပါ၀င္သည္။

မၾကာခဏဆိုသလို လူ႕အမူအက်င့္မ်ား၊သေဘာထားမ်ားကပင္ အမူအက်င့္မ်ားကို ေမြးဖြားေပးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားမွာ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ၄င္းတုိ႔ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ လုိက္သည့္ ပံုစံအတုိင္း ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရဲအရာရွိ တစ္ေယာက္တြင္ အဆိုး ျမင္ သေဘာထားမ်ား ရွိေနလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းထံကလည္း ပံုစံတူပင္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံ ခံရလိမ့္မည္။

သင္တန္းပထမရက္ မဆံုးခင္မွာပင္ သင္တန္း၏ အေရးပါပံုကို ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ သင္တန္းသား ၄၀ဦးလံုး စတင္ သိျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က ခုလိုေျပာပါသည္။ “အစကေတာ့ အမိန္႔အရသာ လာတက္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတဲ့ဖက္ကို ေျပာင္းလာ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ရဲစခန္းမွာ ျပန္အသံုးခ်နုိင္တဲ့လူေတြရဲ့ စိတ္ကို ဘယ္လိုနားလည္ေအာင္ လုပ္မလဲ၊ သူတို႔ကို ဘယ္လို စည္းရံုးနုိင္မလဲနဲ႔ ရဲနဲ႔ ျပည္သူၾကားမွာ ဘယ္လို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတဲ့ အရည္ေသြးအမ်ားၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္ သင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒီ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ အားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္အသံုးခ်မွာပါ”

ရဲအရာရွိ မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ခပ္ဆင္ဆင္ပင္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔ အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ေလ့လာခဲ့ သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အျခား ရဲအရာရွိမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေ၀မွ်ရန္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကို ျပည္သူဗဟိုျပဳ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ၄င္းတို႔ကိုယ္တုိင္ျပ န္လည္ သင္ျကား ေပးနိုင္ရန္လည္း MYPOL သင္တန္းက သင္ၾကားျပသေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား အေနနွင့္MYPOL ၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့က်င္အသံုးျပဳရန္နွင့္ နုိင္ငံတ၀ွမ္း ရဲနွင့္ ျပည္သူ လူထု အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးခ်နုိင္မည္ျဖစ္သည္။