ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ : ဒုရဲမႈးႀကီး Diana Achard

ေဒၚ Diana Achard ဟာ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္မွာ သူမဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အႀကီးတန္းအရာရွိိ ရာထူးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒုရဲမႈးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မွာ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္မွာေတာ့ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔မွာ အဖြဲ႔ငယ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။”မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးမွာ သတင္းအခ်က္လက္ရရွိဖိုု႔က အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေပးတဲ့သူေတြက အမ်ဳိးသားေတြထက္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ယံုၾကည္မႈပုိမိုရရွိခဲ့လို႔ လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။” လို႔ ေဒၚ Diana က ေျပာပါတယ္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးအဓိက နယ္ေျမလို႔တင္စားရတဲ့ ေရႊႀကိဂံ က တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းအဖြဲ႔မွာ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားျပားတဲ့ေဒသေတြမွာ တာဝန္ေတြကိုု ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ သူမအဖို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဒုရဲမႈးရာထူးျဖင့္ မူးယစ္တရားမဝင္ေငြေၾကးပစၥည္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း သူမဟာ ၾသစေတးလ်၊ ယူအက္စ္၊ တရုတ္ နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔စည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သတင္းအခ်က္လက္မွ်ေဝျခင္း နဲ႔ မ်ားျပားလွတဲ့ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ မွာေတာ့ သူမဟာ ေနျပည္ေတာ္၊ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနႀကီး၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဌာနမွာ ဒုရဲမႈးႀကီးအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနဲ႔ အတူတကြဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚ Diana ဟာ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားၾကားမွာ အမ်ဳိးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ “ ေယဘုယ်အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြက အလုုပ္လုပ္တဲ့အခါ ေစ့စပ္ေသခ်ာတယ္။ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ညိွဳႏိုွင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့အလုပ္ေတြမွာအေကာင္းဆံုးလုပ္ႏုိင္ၾကတယ္။” လို႔ သူမက ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြၾကားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးရဲအရာရွိေတြအနက္ ေဒၚ Diana ဟာတစ္ဦးအပါဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မွာ သူမ စတင္ဝင္ေရာက္စဥ္က အမ်ဳိးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြက ၂ ရာခို္င္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးလာတဲ့ ပမာဏကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အရင္ကထက္ ငါးဆခန္႔ မ်ားလာတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ယခင္က အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ  စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ေတြကိုုသာ အမ်ားဆံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေပမယ့္ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ားစုဟာ ေဒၚ Dianaေဆာင္ရြက္ခဲ့သလိုညိွဳႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းနဲ႔သတင္းရယူစုေဆာင္းတဲ့တာဝန္ေတြကိုု ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ထဲမွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ ေျပာင္းလဲလာတာမဟုတ္ပါဘူး။  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ျမင္သာတဲ့ ေျပာင္းလဲလာမႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုု တာဝန္ေတြပုိမိုေပးတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့လူအဝန္းအဝိုင္းကို ပုိမိုျပည့္ဝတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေတြကို ေပးလာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ဆိုရရင္ ၿမိဳ႕နယ္စခန္းေတြမွာအမ်ဳိးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို အမႈစစ္တာဝန္ေတြ စတင္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ပုိမိုတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် အမ်ဳိးသမီးအမႈသည္ေတြ၊ နစ္နာသူေတြအတြက္ပါ ပုိမိုေကာင္းမြန္္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚ Diana ဟာ လက္ရွိမွာေတာ့ MYPOL ရဲ႕ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ သူမရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ စီမံကိန္းအၾကား ပိုမိုနားလည္မႈရွိလာဖို႔ အကူညီျဖစ္ေစသလို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ လူထုအၾကားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြအတြက္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။ သူမအေနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သမရိုးက် တာဝန္မ်ားသာ ထမ္းေဆာင္ေနရျခင္းမဟုတ္ပဲ အျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားပိုုမိုရရွိလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ MYPOL က ဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းေတြလိုပဲ အျခား သင္တန္းေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ပုိမိုတက္ေရာက္ေစျခင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္း အမ်ဳိးသမီးရဲအရာရွိေတြအေနနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ယခုထက္ပိုမိုတိုးတက္ၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။