MYPOL ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုး

မၾကာေသးခင္က MYPOL သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာေပါင္းစပ္ညိႈႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔(JCC) ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သည္ MYPOLအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အကူညီေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ – JCC ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ အႀကီးအမႉး Dr.Johann Hesse တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတြင္ MYPOL စီမံကိန္းမွ ဒုတိယ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ Mr. Willem Pretorius ႏွင့္ JCCအဖြဲ႕တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၂)၊ အမ်ိဳး်သား လႊတ္ေတာ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးလြင္ဦးႏွင့္ တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။MYPOLအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမတ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဌာန္းသူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုခုိင္ၿမဲသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ ေဆာက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါသည္။